2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците

“Македонскиот иредентизам” не е правиот проблем, правиот проблем е грчкиот геноцид врз Македонците во Беломорска Македонија и насилното претопување (асимилација).

„The “Macedonian irredentism” is not the real problem. The real problem is the Greek genocide over Macedonians in the Aegean Macedonia and the violent assimilation.“