2012.09.13_Зошто Стилиан го закачи знамето на полицијата во Солун

2012.09.13_Зошто Стилиан го закачи знамето на полицијата во Солун

„Тоа беше лично моја акција која ја извршив по моја одлука. Причината е поради тоа што некои овдешни Македонци [од Беломорска Македонија] почнаа да ме обвинуваат дека сум се откажал од македонската идеологија и дека сум преминал на грчка страна. Оваа иницијатива беше одговор на таквите обвинувања.“ – вели Стилијан.

Читај повеќе од: mkd-news.com