2018.06.08_Катерина Трајкова Нурџиева – внуката на Гоце Делчев

2018.06.08_Катерина Трајкова Нурџиева - внуката на Гоце Делчев

„… Не за друго, за да знаат Македонците дека Гоце и неговата фамилија се посветени само на Македонија. … Затоа, чувајте го чисто името, не некој да го присвојува … Животот го даде знаејќи дека умира за Македонија. Во устата на Гоце стално стоеше зборот Македонија. Да се чува Македонија, зашто од Македонец, подобар, почесен човек нема. …“

Најмалата внука на Гоце Делчев.