2000.09.14_The Age, p3

Владата на сојузната австралиска држава Викторија донесла одлука да се повлече наредбата до службите и агенциите, македонскиот јазик да се именува како Македонски Словенски откако таа наредба била утврдена како незаконска.
Премиерот Steve Bracks побарал да се почитува одлуката која е во согласност со Human Rights и Equal Opportunity Commission.
Комесарот Alexander Street во таа комисија, дошол до заклучок дека наредбата од 1994 година е во спротивност со Актот против Расна Дискриминација. Истото следи после одлука за отфрлање од страна на Врховниот Суд.

 

Посочил: Саша Узунов