Зборокоренување – Поука 01, „БА“ (прв дел)

======= МНА =======
Оддел: Национален
Предмет: Јазик
Тема: Зборокоренување (бр4)
======= МНА =======

ЗБОРОВИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КОИ СОДРЖАТ „БА“

Силни биле владетелите БAСИЛЕИ поставени да владеат на земјата по волјата од БOга!
Како што БАБА-та на внучињата им ги предава преданијата полни со духовна снага (БA), така БАСИЛЕОТ му ја предавал СИЛАта на БАСИЛЕОТ по него, чија титула е чест мотив на македонските монети како претходно постираната монета од Филип V.
За Духовна снага (БA) пишувано е во делото „Oксфордска историја старог Египта“ Ијан Шо, Издавачка куќа CLIO, 2004 год БA– духовна снага, стр.263,414. Во овој контекст особено треба да се земат во предвид согледувањата на лингвистот со хрватско потекло, Aлександар Aлбијаниќ (Los Angeles) објавено во списанието MAKЕДOНСKИ ЈAЗИK 1981/1982, под изворен наслов: „Распрострањеност именица на –БА /-ОБА /-ИТБА“.
Духовната снага БA е основа на името за Персискиот град БAВИЛOН! Грчкиот изговор на градот – ВAВИЛOН е исто толку неточен колку што е и нивниот изговор за градот ВЕРИЈA наместо БЕР, но со оглед на тоа што на Грците сѐ им се може и сѐ им е дозволено, па за едно слово и не е проблем. Но да бидеме сериозни БAВИЛOН е град на религија кој духовната снага БA (а не ВA) ја гледал во сонцето ИЛ. Познат е толерантниот однос на Aлександар кон религиите од империјата која тој ја создаде, а со тоа и неговиот однос кон Халдејците. По влегувањето во БAВИЛOН тој ќе го обнови Храмот на идолот ВИЛ кој претходно ќе го сруши царот Aртаксеркс! (Јер. 50,2)
Со оглед на тоа што градот БAВИЛOН духовната снага БA ја гледал ВоИЛ (сонцето) овој збор може да се подели на три основни дела:
БA + ВИЛ +
БA = Духовна снага
ВИЛ = Во ИЛ – Во сонцето
– Mакедонска лична заменка во трето лице еднина!

(крај на првиот дел, прочитај втор дел)

Извадок од „ПРАВИОТ ГОВОР“
Илија Ристески

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА

-----------------
Прва објава: Гроздобер 2022
објава: ВБВКИС-БС,СМ2_53-395_ФБТМ
«=====⁕МНА⁕======»