Крстот и Сонцето заедно

Крстот и Сонцето заедно

Најважните македонски знаци – Крст и Сонце по македонските храмови.

Фолклорна употреба на древните македонски знаци

Црквата Св. Богородица во с. Лешок, тетовско. Изградена пред 1000 години.

… и коловрт.

 

Крстот и Сонцето заедно

Црква Св. Никола, с. Челопек, тетовско


Спореди со древните ознаки истакнати од американската вселенска истражувачка установа НАСА.

Фолклорна употреба на древните македонски знаци

 

Бројноста на исцртувања на Сонцето на најважните народни духовно-културни преносители – храмовите укажува дека во паметта на македонскиот народ останала свеста за сонцето како македонски симбол.

 

Посочил: Ѕале