1541_Walter Chatillon – ‘Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni’

1541_Walter Chatillon - 'Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni'

Лавот како сврзно симбол обележје на македонскот народ низ вековите од древноста до денес.

Во книгата „Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni“, претставен е Александар Велики со лав ставен на штит и знаме. Книгата е напишана според преписите на Волтер Шатилонски (Walter of Châtillon) во 1541 година.

Посочил: Види Види