1922.12.03_San Antonio Express, p24, Texas

1922.12.03_San Antonio Express, p24, Texas

 

Македонците по кој знае кој пат наведени дека не се Грци. Статијата посветена на цивилизацијата на некогашна Асирија подоцна владеена од Персијци, Македонци, Грци, Римјани, Партијци и Арапи.

 

Посочила: DragonGirl