1394_Александар со лав на црвен штит

1394_Александар со лав на црвен штит

Најстарата претстава на Александар Македонски со вообичаени македонски обележја. Александар Македонски како дел од деветте достојни изобразен како витез кој во раката држи црвен штит на кој е насликан грбот – златен лав кој со двете раце држи златна секира.

Alexander Magnus / Грб на Александар Велики – дел од 9те достојни

 

Посочил: Види Види