-0060 – -0030_Diodorus Siculus – ’Bibliotheca historica‘, fragment 15

-0060 – -0030_Diodorus Siculus - ’Bibliotheca historica‘, fragment 15

После тоа, со смртта на царот на Асирците, Сарданапал, завршило владеењето на Асирците, настапила епоха на Македоните.

Значи старите писатели тврдат дека после владеењето на една од постарите цивилизации, каква што е асировавилонската, настапило владеењето, односно, цивилизацијата на Македонците. Денес, речиси, не се споменува никакво владеење или цивилизација на Македонците, туку тоа сосема поинаку се толкува, како хеленизам, грчка цивилизација и сл.

Посочил: Портал Пелагон