1913.02.20_The Daily Telegraph, Sydney, Australia, pg7

1913.02.20_The Daily Telegraph, Sydney, Australia, pg7

Рускиот Цар Николај II: „… Вистинските Албанци не надминуваат половина милион и се наоѓаат западно од реката Црн Дрим. Населението се состои главно од Словени, албанизирани под турски притисок и ја задржуваат сопствената религија и обичаи …“

Истиот ден слична изјава на рускиот цар Николај II излегла и во весникот The Kalgoorlie Miner, Western Australia, pg5

„… вистинските Албанци, иако Австрија тврди дека тие бројат скоро милион и пол, не надминуваат половина милион и се наоѓаат западно од Црн Дрим. Населението на исток кон Белиот Дрим се главно Словени кои биле албанизирани под турски притисок, но кои ги задржуваат своите религија и обичаи …“

Посочил: Пољакот од Македонија