1900_The New York Times – Travel through the Balkans

1900_The New York Times - Travel through the Balkans-01

Весникот пишува за комедијата од грешки која настанала со експлозијата од измешаните пропаганди кои во Македонија ги воделе „Романските, Српските и Бугарските агенти“. Додека истовремно учените професори во „Петроград и Букурешт, Белград и Софија“ биле зафатени во производство на родословни дрва и национални повици.

 

Посочил: Ѕале
Извор: The New York Times