1904.02 « 1909_Годишникъ на Софийския Университетъ – Договор между Турската Империя и Княжество България

Договор помеѓу Бугарија и Турција од 1904 година со кој Бугарија презела обврска да ги прогонува и казнува македонските револуционери.

Податоците се превземени од книгата “Годишник (Annuaire)” издадена во Софија во 1909 година.

 

Посочиле: Баба Лаже Трап Не Лаже и Dunek Makedonski