1941-1944_Бугарскиот фашизам во ВСВ

1941-1944_Бугарскиот фашизам во ВСВ

Разни слики и податоци за уделот на бугарската држава во поддршка на фашистичката страна од Втора Светска војна.

Види повеќе…