1897.05.27_The Anaconda Standard, Montana, US

1897.05.27_The Anaconda Standard, Montana, US-01

„… Научниците велат дека модерна Грција не е грчка, туку половина албанска и повеќе или помалку словенска.

Атина, која е поалбанска од поголемиот дел од Грција.

Албанска облека, која е усвоена како грчка национална носија …“.

 

“… Scholars say that modern Greece is not Greek but half Albanian & more or less Slavonic

Athens, which is more Albanian than most of Greece

Albanian dress, which has been adopted as the Greek national costume …”.

 

Посочил: Саша Узунов