1931.06.-1931.07._Напади врз беломорските Евреи, Солун

1931.06.-1931.07._Напади врз беломорските Евреи, Солун

Грчките доселеници од Азија започнале со протерување на беломорските Евреи и превземање на нивните имоти. Дополнително и поради тоа што поголемиот дел од солунските Евреи биле поддржувачи за македонска автономија.

 

Wikipedia

Посочил: makedonien.mk