1941.04.25_The Jewish Telegram Agency – Anti-Jewish teror launched in Macedonia, Lodon

1941.04.25_The Jewish Telegram Agency - Anti-Jewish teror launched in Macedonia, Lodon

„Лондон, Тревен 24. (JTA) – Владеењето на насилието во Македонија било организирано од терористичкиот водач, Иван Михајлов, веќе долго платен од нацистите, кој се вратил од Софија заедно со германската окупација на грчката покраина, беше вчера овде известено.

Михајлов создал организација наречена “Црн Крст” која ги пљачкосува еврејските бизниси и претрпијатија и наплаќа „колективни глоби“ на малите еврејски заедници, беше кажано“.

Наша забелешка: Недоследната грчка (и бугарската) политика може да се види и од таму што грчката држава беше и сега е сојузник на Бугарија против Македонците, иако во текот на Втора Светска војна омилениот бугарски херој Ванчо Михајлов, колку што му било дозволено, вршел терор врз грчките државјани.

 

Посочил: Форум Македонска Вистина