1998_Uwe Topper – ‘Die Grosse aktion’, Tübingen

1998_Uwe Topper - 'Die Grosse aktion', Tübingen

Според германскиот историчар, археолог и писател, Уве Топер (Uwe Topper), вистинската историја нема ништо заедничко со она што го пишуваат западните историчари, особено не со нивната измислена древна историја, односно историјата поврзана со Грција.

Во својата книга „Големата акција“ (Die Grosse aktion), Топер ја разобличува големата сцена на светската историја меѓу древноста и ренесансата, откривајќи го лицето на минатото без романтичарски измислици. Германскиот историчар вели дека историјата е сосема поразлична од онаа што сме ја учеле во училиште, па така во книгата „Фалсификување на човечката историја“ (Fälschungen der Geschichte) сосема отворено тврди дека сите „грчки“ автори се всушност западноевропејци кои ги фалсификувале „изворите“ во периодот меѓу 11 и 12-ти век.

1998_Uwe Topper - 'Die Grosse aktion', Tübingen

 

Посочил: Портал Денешен
Извор: pdfcoffee.com