1923_The National Geographic – Anatolian Greeks coludn’t speak Greek

1923_The National Geographic - Anatolian Greeks coludn't speak Greek

Познатото американско списание известува за демографските промени во Грција после воениот пораз на Грција и договорот од Лозана од 1923 година. Со одлуките од тој договор околу 1,25 милиони Грци биле преселени во денешна Грција при тоа најмногу на просторот од беломорскиот дел од Македонија. Од друга страна половина милион Турци биле иселени во Турција. Доселените анадолски Грци, посебно децата, не знаеле грчки, а од друга страна многу од иселените турски деца не знаеле турски.
Во Грција биле организирани кампови на кои анадолските Грци биле учени да зборуваат на грчки јазик.

 

Посочил: Портал history.mk