1903.10.04_Illustrazione Popolare, Italia

Слики од последните денови на Илинденското Востание. На сликите се прикажани востаници од четата на Питу Гули.

Сликата е доставена со откуп на изворниот примерок на списанието од оперскиот пеач Благој Нацоски.

 

Посочил: Јован Јован