Ѓорѓи Наумов (1916 – 21.07.1942)

Ѓорѓи Наумов (1916 - 21.07.1942)

Роден во с. Битуша, леринско. Бил убиен со бесење од страна на бугарскиот фашистички окупатор во Скопје. Ѓорѓи е брат на националниот херој Стив Наумов. Нивната мајка, за слободата на Македонија, во рок од три месеци ги изгубиле двата сина.

 

Посочил: Баба Лаже Трап Не Лаже