1944 « 1986.06.13_The Bangor Daily News, Maine, US

„… Фатен документ покажува дека во 1944, Валдхајм пријавил точна местоположба на партизани на подрачјето близу Македонските градови Штип и Кочани. Во тек на 48 часа, цивилното население во тоа подрачје било масакрирано. Сто и четиринаесет мажи, жени и деца биле убиени. Валдхајм не може да се правда поради незнаење, затоа што неколку месеци порано, самиот тој ја запишал Хитлеровата наредба да се убиваат зарабените партизани; спротивно на воените закони. …“

Курт Валдхајм подоцна станува Генерален Секретар на ООН од 1972 до 1981. За неговото нацистичко досие ќе се дознае на почетокот од 80тите години на 20тиот век.

 

 

Посочил: Саша Узунов