1980_НМРО – весник ‘Глас на Македонците’, Н.Ј.Велс – Австралија

1980_НМРО - весник 'Глас на Македонците', Н.Ј.Велс - Австралија

Народна Македонска Револуционерна Организација (НМРО) составена од Македонци во Австралија го повикува македонскиот народ во борба за ослободување од ропството и создавање слободна и обединета Македонија.