-0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache

-0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache

Статија на германски јазик од сѐ уште непознат извор во која се тврди дека францускиот египтолог Шампиљон, научникот кој врз основа на археолошкиот наод познат како Каменот од Розета прв успеал да ги протолкува египетските хиероглифи, за делот од написот на Каменот од Розета кој денес се нарекува демотското писмо го нарекол СТАРОМАКЕДОНСКИ. Додека за делот со коине јазикот (или познат како хеленски и старогрчки) го сметал за НОВОМАКЕДОНСКИ.

-0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache -0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache -0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache

Посочил: makedonien.mk