1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо

1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо

Писмо од Митрополит Теодосиј низ кое се согледува несомненото македонско национално самочувство. Се открива начинот на кој се разговарало во македонската борба против непријателските хегемонизми.
Владиката Теодосиј Гологанов е еден од најголемите и најспособните Македонци, кој со сите свои сили се залагал за македонските национални права.

 

„… Светата наша Егзархија со својата црковна и просветна дејност тука во Македонија ја врши всушност најмизерната задача, му го одзема името на еден народ и го заменува со друго, му го одзема мајчиниот јазик и го заменува со туѓ, му ги одзема сите национални белези и ги заменува со туѓи…

Турците земаат имоти и животи на рајата, но не посегнуваат врз нејзиниот дух.Тие го уништуваат телото, но духот го почитуваат. А нашата света Егзархија го убива ова другото, постојаното.

Тоа ли е братски и христијански однос? …“

 

Посочил: Полјакот од Македонија