Правоговор – Поука 25

Правоговор - Поука 25

ТУЃИЗАМ = МАКЕДОНСКИ
фиксен = прицврстен, статичен, непроменлив, постојан
фамилија = семејство, род, роднини
цивилен = граѓански
хронос = време
хроника = летопис
хроничар = летописец
хронолошки = времеследен, временски
шпионажа = кодошење, поткажување
хостеса = домаќинка, гостопримателка
церебрален = промислен, разумен

======= МНА =======
Оддел: Национален
Предмет: Македонски јазик (бр25)
Тема: Правоговор
Датум: Гроздобер 2021
објава: V-IT_МТ-СМ_67-245
======= МНА =======