Оддел: А3.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од македонскиот новинарски печат со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун-01
Posted in А3.2 Само слика

1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун

Извадокот зборува за неуспешното отворање на печатница во Солун „на македонски јазик која за овдешните жители ќе беше големо добро“. Печатницата (типографија) била затворена поради клеветењата од страна на завидливите Грци.

1919+_Сликовница - Борческа Македонија, Македонија на Македонците
Posted in А3.2 Само слика

1919+_Сликовница – Борческа Македонија, Македонија на Македонците

1924_Крсте Петков Мисирков - Македонецот
Posted in _Избор А14 Родољубни изјави А3.2 Само слика

1924_Крсте Петков Мисирков – Македонецот

„… К. Мисирков – македонец … Мислата ми е за денационализацијата на македонците во “Јужна Србија”, за нивното посрбување. Тоа прашање е од значење и за нас, македонците, и за србите, и за вас, бугарите и за европската дипломатија и општествено мнение. … Ние се гордеме со св. св. Кирил и Методиј, со св. св. Климент и Наум. Тие се…

1923_Одбележување 20 годишнина на Илинденското Востание
Posted in А3.2 Само слика

1923_Одбележување 20 годишнина на Илинденското Востание