Оддел: А2.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1885_Григор Прличев - беседа, Солун
Posted in А17.2 ДМК Само слика А2.2 Само слика

1885_Григор Прличев – беседа, Солун

„… Мајка Македонија е многу ослабната. Откако го роди големиот Александар, откако ги породи светите Кирил и Методија, оттогаш мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнемоштена. Но мајка што роди вакви синови, во иднина ќе роди и други како нив… Ќе произведе уште многу Кириловци и Методиевци, кои ќе бидат светилници на нашите училишта и столбови на нашата вера…

1903_Војдан Чернодрински - 'Срещта'
Posted in А2.2 Само слика

1903_Војдан Чернодрински – ‘Срещта’

Факсимил од насловната страна на драмата „Средба“ од Војдан Чернодрински, посветена на Гоце Делчев.

1900-_Македонска химна од 19 век
Posted in А2.2 Само слика

1900-_Македонска химна од 19 век

1824.02_Христе Хаџи Константинович, македонски јазик, Прилеп
Posted in А2.2 Само слика

1824.02_Христе Хаџи Константинович, македонски јазик, Прилеп

Македонците пред четири века имале наменски прирачници во кои со образец било објаснето како треба да се изгледа секое писмо во зависност од тоа на кого му се испраќа. Според овие прирачници, или писмовници, секој можел да види како се пишува писмо до пријател, до кнез, принц, крал, монах, трговец, итн. Во Македонија постојат повеќе вакви сочувани писмовници од 16…

1879_Ѓорѓија Пулевски (охрабрување на Македонците со древното минато)
Posted in А2.2 Само слика

1879_Ѓорѓија Пулевски (охрабрување на Македонците со древното минато)

Слово на Кирил Философ откако ги покрстил Бугарите
Posted in А2.2 Само слика

Слово на Кирил Философ откако ги покрстил Бугарите

“… Старче безумни Бугарите се човекојадци жив ќе те изедат пред да ги покрстиш. Толку се диви што живо месо јадат и живо дете од мајка крадат …“

1894_Раселувањето на Македонците
Posted in А2.2 Само слика

1894_Раселувањето на Македонците

Положбата на нас Македонците во последниов период сè повеќе се влошува… соседните ослободени држави го прибираат македонското население, од кое што половината не се ни враќа на својата земја, а нив ги заменуваат заселници турци и черкези – маџири. Османлиските власти дозволуваат да се разгоруваат разните пропаганди на соседите, дозволуваат разни убиства и грабежи врз христијанското население. Сето тоа јасно…