Оддел: А6.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ ГРЧКИ ИЗВОРИ со оригинална слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1988_Хеленска Република и СР Македонија, дипломатски дописи
Posted in А6.2 Само слика

1988_Хеленска Република и СР Македонија, дипломатски дописи

  Додека Република Македонија е во состав на југословенската федерација, Грција со текот на времето, сѐ повеќе се помирувала со името Македонија. Така во грчките службени дописи на дипломатско ниво, од 80тите години на минатиот век, може да се види, слободна употреба на званичното име – Социјалистичка Република МАКЕДОНИЈА.   Посочила: DragonGirl

1983_Грчки атлас
Posted in А6.2 Само слика

1983_Грчки атлас

1900~_Грчки војник во албанска носија
Posted in А20.2 Само слика А6.2 Само слика

1900~_Грчки војник во албанска носија

Новинарски напис кој зборува за албанското потекло на она кое денес се смета за грчка носија.

1969_Грчки учебник по Земјопис
Posted in _Избор А6.2 Само слика

1969_Грчки учебник по Земјопис

Пред повампирувањето на грчкиот експанзионизам, согледувајќи ја слабоста на новостворената независна држава, во социјалистичкиот југословенски период постоеше време на благо грчко помирување со реалноста за македонската државност.

1300+_Никифор Григора - Солун, најзначајниот град на Македонците
Posted in А6.2 Само слика

1300+_Никифор Григора – Солун, најзначајниот град на Македонците

Солун првиот (т.е. најзначајниот) град на Македонците!