Оддел: А7.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘
Posted in _Избор А7.2 Само слика

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘

„… ‘Ама чуј, брате, тука има многу српски и бугарски песни’ му велам јас. ‘Не се бугарски ни српски. Тие песни се наши, а ние сме Македонци – македонски песни.’ Тоа беше одговорот на мојот Вељко. Сакав да му докажам, дека Македонците не се посебен народ, но увидов, дека ќе се скараме, па го оставив. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1346-1371 « 1595_Грб на Душановото Царство (Корениќ - Неориќ препис на Охмуќевиќ грбовник)
Posted in А7.2 Само слика

1346-1371 « 1595_Грб на Душановото Царство (Корениќ – Неориќ препис на Охмуќевиќ грбовник)

На грбот се наоѓаат грбовите на: Македонија, Славонија, Босна, Бугарија, Далмација, Србија, Хрватска, Рашка, грбот на Немања, Косач, Приморје и илирскиот грб. Наоколу е златен ланец со претстава на свети Ероним. Grb Dušanovog carstva iz Korenić-Neorić prepisa Ohmućevićevog grbovnika,iz 1595 godine. Na njemu se nalaze grbovi: Makedonije, Slavonije, Bosne, Bugarske, Dalmacije, Srbije, Hrvatske, Raške, grb Nemanjića, Kosača, Primorja i ilirski…

1914+_Српска критика на 'македонизмот' кај Herman Wendel
Posted in А7.2 Само слика

1914+_Српска критика на ‘македонизмот’ кај Herman Wendel

Српската критика на германскиот учен Херман Вендел, заради неговото откривање на Македонците, дополнително ја потврдува самобитноста на македонскиот народ. Посебно затоа што докажува дека спорното прашање е старо и не започнува со Тито и појавата на Македонија во склопот на федеративна Југославија.

1480_Мартин Сегон, српски летописец
Posted in _Избор А7.2 Само слика

1480_Мартин Сегон, српски летописец

Српскиот летописец и писател Mapтин Сегон во 1480 г. ги опишува родно-земјописните граници на Македонците во 15 век: „… Македонците се народ сроден со Србите … (… кои претпочитаат мирен начин на живот, за разлика од Власите планинци – див и борбен народ …) … Рашка (Србија) на југ се протега до тромеѓето меѓу Дарданците, Трибалите и Македонците. Скопје се…

1924_Политика - 'Шта прича Димитрије Стефанов?', Београд
Posted in _Избор А7.2 Само слика

1924_Политика – ‘Шта прича Димитрије Стефанов?’, Београд

Димитар Стефанов: Не сум Бугарин, туку Македонец! На самото запознавање, новинарот го прашува: – Ти си Бугарин од Софија? На тоа, Стефанов одговара: – Не! Јас сум Македонец од Штипско.   Димитар Стефанов бил професионален ликвидатор на ВМРО. Најпознат како извршувач на атентатите врз Петар Чаулев (1924) и Александар Протуѓеров (1928). Во 1924, по убиството на Чаулев, во неколку прилики…