Оддел: А8.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1929.09.27_Австралиски оглас за натурализација - Cyril Karafiloff-01
Posted in А8.2 Само слика

1929.09.27_Австралиски оглас за натурализација – Cyril Karafiloff

Македонците посакувале и верувале дека Македонија ќе биде држава. Била и ќе биде, во случајов и наведена како таква, иако моментално од каде што потекнувал Кирил Карафилов, е под српско владеење. „Кирил Карафилов од МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНОСТ, под српско владеење, роден во Цапари во ДРЖАВАТА МАКЕДОНИЈА, и престојател четири години и девет месеци во Австралија, сега престојува во Колумбати, областа Маклеј…

1924.04.09_Honorable Discharge from the USArmy
Posted in А8.2 Само слика

1924.04.09_Honorable Discharge from the USArmy

Отпусница на Македонец од американската војска учесник во Прва Светска војна. Иако за време на Прва Светска војна Македонците можеле лесно да ја избегнат воената обврска. Доволно било да не се кажуваат за Македонци туку да се кажат за Бугари. Затоа што според Претседателска одлука на Вудро Вилсон, од воената служба биле исклучени сите со народносна определба од земјите на…

1944–1945 « 1991–1994_Rossos - Foreign Office, Captain P.H. Evans
Posted in А8.2 Само слика

1944–1945 « 1991–1994_Rossos – Foreign Office, Captain P.H. Evans

„… Според доверлив извештај доставен до Британското Министерство за Надворешни Работи при крајот на Втора Светска Војна од Капетан П.Х. Еванс, британски разузнавачки старешина, подрачјето на Лерин било ‘претежно СЛАВЈАНСКА област, а не ГРЧКА,’ каде што Грчкиот јазик биле сметан ‘скоро како странски јазик’ и на Грците ‘не им се верувало како на странци’. Еванс нагласил дека ‘жителите на подрачјето,…

1929.11.05_Christ Koteff of Macedonian Nationality, Australia
Posted in А8.2 Само слика

1929.11.05_Christ Koteff of Macedonian Nationality, Australia

Христо Котев, од Македонска Националност, роден во Битола и кој престојува пет години во Австралија, кој сега престојува на 47ма Аргиле улица, Сиднеј, побарува натурализација под Националниот Комонвелт Акт, 1920-1925. Посочил: Саша Узунов

1849_Македонци во Унгарија
Posted in А8.2 Само слика

1849_Македонци во Унгарија

Македонци како посебна графа на население во австро-унгарска статистика. Macedonier во Хрватска и Словенија 80, во Трансилванија 370. Постојат документи од 17-18 век за иселувања од Балканот под турска власт кон просторите на Австро-Унгарија при што се споменуваат и Македонци. Затоа подоцна што се потврдува вo овој попис се наидува на присуство на Македонци во земјите под Австро-Унгарија.

0086-0160_Аријан (македонско-хеленско соперништво)
Posted in А17.2 ДМК Само слика А8.2 Само слика

0086-0160_Аријан (македонско-хеленско соперништво)

Древниот летописец Аријан (86 – 160 н.е.) говори за народносното соперништво помеѓу Македонците и Илините.

-0323 « 0000~_Diodorus Sicilius (за колежот на Хелените)
Posted in А17.2 ДМК Само слика А8.2 Само слика

-0323 « 0000~_Diodorus Sicilius (за колежот на Хелените)

„… Хелените кои беа населени во Бактрија и Согдијана… слушнале дека кралот (Александар) починал од повредите, па се побунија против Македонците… По смртта на Александар тие беа масакрирани од Македонците …“ Диодор, летописец од Сицилија, по потекло Хелен.  

1899_United States bureau of immigation, racial-classification, on language matter
Posted in А8.2 Само слика

1899_United States bureau of immigation, racial-classification, on language matter

1920_Македонскиот јазик го говореле 1 милион Македонци
Posted in А8.2 Само слика

1920_Македонскиот јазик го говореле 1 милион Македонци

Ватикан за Македонците
Posted in А8.2 Само слика

Ватикан за Македонците

… Босанци, Срби, Бугари и Македонци …