Оддел: А8.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Posted in А8.3 Само посока

1943.05_Амбасадор Џорџ Рендел до Министер Ормер Сарџент, писмо

Во првата половина од Втора Светска Војна под покровителство на британската политика, се зборувало, дури и биле направени определени договори, за поширока балканска федерација. Најпрво како југословенско-грчка федерација, во која би можеле да се приклучат Бугарија и Турција. Во сите тие разговори, иако било истакнувано начелото ‘Балканот на балканските народи’ македонскиот народ и самостојна македонска политичка единица долго време не…

1498-1578 « 2007_The Columbia Encyclopedia, 5 ed. - Giorgio Giulio Clovio Il Macedone-01
Posted in А8.3 Само посока

1498-1578 « 2007_The Columbia Encyclopedia, 5 ed. – Giorgio Giulio Clovio Il Macedone

Џорџо Џулио Кловио, 1498-1578 година, италијански илуминатор, минијатурист и сликар, наречен и Македо или Ил Македоне поради неговото македонско потекло. Посочила: DragonGirl Извор: The Columbia Encyclopedia

1946.07.29–10.15_Direction de la documentation Francaise - Expose de M. Manuilski - Ukraine‘, Paris-01
Posted in А8.3 Само посока

1946.07.29–10.15_Direction de la documentation Francaise – Expose de M. Manuilski – Ukraine‘, Paris

„… Сметаме, меѓу другото, дека жртви на прогоните во Грција се албанското, бугарското и македонското малцинство. Сега илјадници лица стравуваат од истребување, бараат засолниште во Албанија и Југославија. Нема сомнение дека оживувањето на старите расни ривалства на Балканот ќе доведе во овој регион до закана Балканот од-ново да се трансформира во едно жариште на конфликти и да ја комплицира меѓународната…

1878.03-04.15_Дејствителен државен советник Хитрово, Сан Стефано
Posted in А8.3 Само посока

1878.03-04.15_Дејствителен државен советник Хитрово, Сан Стефано

(Санстефано, 15 тревен 1878 година) (Михаил Александрович Хитрово бил првиот руски конзул во Битола, член на Санкт Петербуршкиот словенски комитет и добар познавач на Македонија и Македонците, н.б.) „…Така четата на Ѓорѓија Пулевски во текот на два и пол месеца ја обезбедуваше месноста Тројански Колиби, во секојдневни судири со групи башибозуци, а понекогаш и со регуларните војски… Овие чети, а…

1895 —1916 « 2004_Силвано Галон - 'Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола',
Posted in А18.3 Само посока А8.3 Само посока

1895—1916 « 2004_Силвано Галон – ‘Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола’,

Во книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од Силвано Галон, еден од италијанските конзули меѓу другото пишува: „… Албанците се дивјачко племе, но, заслужуваат да имаат држава и ние во тоа ќе им помогнеме …“. За Македонците пишува: „… по никоја цена не треба да заземат водечка улога во Македонија, во тоа треба да се спречат со сите…

Вероучение - Поука 03
Posted in А8.3 Само посока

1943.09.28_Германската команда за југоисток – ‘Archiv des Auswärtingen Amts, Mikrofilm 4530’, Белград

„… Токму затоа реакцијата на Македонците кон Бугарите е истоветна како спрема Србите до 1941. Македонците до 1941 година се стремеле да се ослободат од Србите, а сега пак се борат да се ослободат од Бугарите… Мнозинството од населението пружа отпор кон Бугарите и тој станува се помасовен. Бугарија треба да е веќе свесна дека таа е неприфатлива за македонското…

1944.09.22_Нацистички извештај - македонски антифашизам
Posted in А8.3 Само посока

1944.09.22_Нацистички извештај – македонски антифашизам

Македонците се непријателски настроени кон германската армија Во германскиот документ, кој е именуван како таен команден предмет од 22 гроздобер 1944 година, се вели дека целокупната борбена област Македонија е боиште и треба да се очекуваат непријателски напади. Во понатамошниот дел се предупредува дека „на секој германски војник или цивил мора да му биде јасно дека постојано е опколен од…

1941+_Бугарското свештенство под нацистичкииот кукаст крст
Posted in А8.3 Само посока

1943.11.23_Нацистички воен извештај – бугарските заблуди, Софија

Во германскиот извештај се утврдува дека Бугарија не ја разбира волјата на македонскиот народ. Во доверливиот извештај од 23 студен 1943 година, испратен до германскиот воен аташе во Софија и наредбодавецот на воениот округ Бугарија, се проценува политичката состојба во Албанија и бугарско-македонската граница. Во извештајот за Македонците, кои биле под албанска, односно италијанска окупација, се вели дека сосема мал…

Вероучение - Поука 03
Posted in А8.3 Само посока

1927.10.16_Чехословачка амбасада Софија до МВР во Прага, телеграма

„Македонскиот комитет се заканува дека ќе ги ликвидира членовите на владата ако наспроти предупредувањето, владата посегне на неговите членови. Прашање е како владата ќе го изврши апсењето, кога целата полиција е од Македонци. Енергијата на владата се поткопува од нерешителноста на некои министри. Сега владата превзема мерки за сопствена безбедност. Кризата ќе избувне веднаш штом белградската влада побара да бидат…

2021.10.19_ЕФА - ’Декларација за македонското малцинство‘, Брисел
Posted in А8.3 Само посока А15 Странски изјави

2021.10.19_ЕФА – ’Декларација за македонското малцинство‘, Брисел

Европската слободна алијанса ЕФА усвои деновиве Декларација во Брисел со која ја повикува Европската унија да ги охрабри Бугарија и Грција да го поддржат самоопределувањето и културниот идентитет на своите граѓани од македонско потекло. Според ЕФА Македонците ги исполнуваат критериумите за малцинство, лојални се на државите во кои живеат и се силно мотивирани нивниот заеднички идентитет, вклучувајќи ја нивната култура,…

-0630-_Хомер - ’Илијада‘, (јазична споредба)
Posted in А8.3 Само посока

-0630-_Хомер – ’Илијада‘, (јазична споредба)

Јазична споредба меѓу современи македонски зборови и зборови употребени во Хомеровата Илијада. Посочил: Влад Твитеровски

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in А8.3 Само посока

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius

Во табелата на населението според германскиот учен Schanderl во вилаетите на Јанина, Битола, Косово и Скутари покрај Срби, Грци, Власи, Турци и други живееле и како што ги навел ‘Македонски Словени’ кои по бројност биле втори после Албанците. Кога разни историски и етнолошки писатели наместо Македонци го користат изразот ‘Македонски Словени’, тогаш значи воочиле народност која се разликува и не…

1947.11.22_Советско Министерство на народното просвещение
Posted in А8.3 Само посока

1947.11.22_Советско Министерство на народното просвещение

„… Самуиловата држава не била западно бугарска држава, туку била држава на Македонските Словени …“

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко
Posted in А20.3 Само посока А8.3 Само посока

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко

Заеднички грчко-турски насилства во источните делови од вардарскиот дел на Македонија. Подоцна кога тој дел ќе ѝ припадне на Бугарија, поголемиот дел од грчкото и турското население  плашејќи се од освета ќе го напуштат тој простор..

1878.04.04  «  1922_Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914, p259-262, Berlin
Posted in А8.3 Само посока

1878.04.04 « 1922_Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914, p259-262, Berlin

Фон Швајниц му предлага на министерот фон Билов: во рамките на природните граници на таа област да се создаде една држава – Македонија. Во текот на преговорите меѓу министрите Андраши и Игнатиев во врска со прелиминарниот Санстефански договор и разграничувањето на Бугарија од Македонија, германскиот пратеник Фон Швајниц, на 4 април 1878 му поднел предлог на министерот за надворешни работи…