Оддел: А8.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1878.03-04.15_Дејствителен државен советник Хитрово, Сан Стефано
Posted in А8.3 Само посока

1878.03-04.15_Дејствителен државен советник Хитрово, Сан Стефано

(Санстефано, 15 тревен 1878 година) (Михаил Александрович Хитрово бил првиот руски конзул во Битола, член на Санкт Петербуршкиот словенски комитет и добар познавач на Македонија и Македонците, н.б.) „…Така четата на Ѓорѓија Пулевски во текот на дваипол месеца ја обезбедуваше…

1895 —1916 « 2004_Силвано Галон - 'Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола',
Posted in А17.3 Само посока А8.3 Само посока

1895—1916 « 2004_Силвано Галон – ‘Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола’,

Во книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од Силвано Галон, еден од италијанските конзули меѓу другото пишува: „… Албанците се дивјачко племе, но, заслужуваат да имаат држава и ние во тоа ќе им помогнеме …“. За Македонците пишува:…

Вероучение - Поука 03
Posted in А8.3 Само посока

1943.09.28_Германската команда за југоисток – ‘Archiv des Auswärtingen Amts, Mikrofilm 4530’, Белград

„… Токму затоа реакцијата на Македонците кон Бугарите е истоветна како спрема Србите до 1941. Македонците до 1941 година се стремеле да се ослободат од Србите, а сега пак се борат да се ослободат од Бугарите… Мнозинството од населението пружа…

1944.09.22_Нацистички извештај - македонски антифашизам
Posted in А8.3 Само посока

1944.09.22_Нацистички извештај – македонски антифашизам

Македонците се непријателски настроени кон германската армија Во германскиот документ, кој е именуван како таен команден предмет од 22 гроздобер 1944 година, се вели дека целокупната борбена област Македонија е боиште и треба да се очекуваат непријателски напади. Во понатамошниот…

1941+_Бугарското свештенство под нацистичкииот кукаст крст
Posted in А8.3 Само посока

1943.11.23_Нацистички воен извештај – бугарските заблуди, Софија

Во германскиот извештај се утврдува дека Бугарија не ја разбира волјата на македонскиот народ. Во доверливиот извештај од 23 студен 1943 година, испратен до германскиот воен аташе во Софија и наредбодавецот на воениот округ Бугарија, се проценува политичката состојба во…

Вероучение - Поука 03
Posted in А8.3 Само посока

1927.10.16_Чехословачка амбасада Софија до МВР во Прага, телеграма

„Македонскиот комитет се заканува дека ќе ги ликвидира членовите на владата ако наспроти предупредувањето, владата посегне на неговите членови. Прашање е како владата ќе го изврши апсењето, кога целата полиција е од Македонци. Енергијата на владата се поткопува од нерешителноста…

2021.10.19_ЕФА - ’Декларација за македонското малцинство‘, Брисел
Posted in А15 Странски сведоштва А8.3 Само посока

2021.10.19_ЕФА – ’Декларација за македонското малцинство‘, Брисел

Европската слободна алијанса ЕФА усвои деновиве Декларација во Брисел со која ја повикува Европската унија да ги охрабри Бугарија и Грција да го поддржат самоопределувањето и културниот идентитет на своите граѓани од македонско потекло. Според ЕФА Македонците ги исполнуваат критериумите…

-0630-_Хомер - ’Илијада‘, (јазична споредба)
Posted in А8.3 Само посока

-0630-_Хомер – ’Илијада‘, (јазична споредба)

Јазична споредба меѓу современи македонски зборови и зборови употребени во Хомеровата Илијада. Посочил: Влад Твитеровски

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in А8.3 Само посока

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius

Во табелата на населението според германскиот учен Schanderl во вилаетите на Јанина, Битола, Косово и Скутари покрај Срби, Грци, Власи, Турци и други живееле и како што ги навел ‘Македонски Словени’ кои по бројност биле втори после Албанците. Кога разни…

1947.11.22_Советско Министерство на народното просвещение
Posted in А8.3 Само посока

1947.11.22_Советско Министерство на народното просвещение

„… Самуиловата држава не била западно бугарска држава, туку била држава на Македонските Словени …“

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко
Posted in А19.3 Само посока А8.3 Само посока

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко

Заеднички грчко-турски насилства во источните делови од вардарскиот дел на Македонија. Подоцна кога тој дел ќе ѝ припадне на Бугарија, поголемиот дел од грчкото и турското население  плашејќи се од освета ќе го напуштат тој простор..

1878.04.04  «  1922_Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914, p259-262, Berlin
Posted in А8.3 Само посока

1878.04.04 « 1922_Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914, p259-262, Berlin

Фон Швајниц му предлага на министерот фон Билов: во рамките на природните граници на таа област да се создаде една држава – Македонија. Во текот на преговорите меѓу министрите Андраши и Игнатиев во врска со прелиминарниот Санстефански договор и разграничувањето…

1929_House of Commons Papers, Volume 12, Pg. 368
Posted in А15 Странски сведоштва А8.3 Само посока

1929_House of Commons Papers, Volume 12, Pg. 368

Since then Greece and Bulgaria have recognized Macedonian minorities, and Yugo-Slavia has protested that there are no Macedonians. No attempt was made to settle the Balkan States in accordance with race.