Оддел: А10.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Вероучение - Поука 03
Posted in А10.3 Само посока

1500+_Нострадамус за Македонија и Македонците

Нострадамус во своите пишувани дела повеќе пати ја спомнал Македонија. При тоа без поврзување со Хелас. Дури и повеќе од тоа, споменува Македонец – Македонци, што ја негира современата грчка теорија дека споменувањето на Македонија призлегува само како земјописен, а…

1601_Mavro Orbini - 'Il Regno de gli Slavi', Pezaro
Posted in А* Избор А10.3 Само посока

1601_Mavro Orbini – ‘Il Regno de gli Slavi’, Pezaro

Дубровничкиот писател, католички монах Мавар (Мавро, Мауро) Орбини во своето најзначајно дело „Кралството на Словените“ во еден пасос Александар Велики, древните Македонци како и Илирите, Трачаните и Мизијците ги прикажува како Словени. Исто така наведува дека јазикот на Русите бил…

1999_Eugene N. Borza - 'The Eye Expanded', ch16 Macedonian Redux, p249-254
Posted in А10.3 Само посока

1999_Eugene N. Borza – ‘The Eye Expanded’, ch16 Macedonian Redux, p249-254

Извадокот зборува за тоа како познатиот историчар Јуџин Н. Борза станал свесен за постоењето на посебен македонски народ. За време на семестарот кога била разгледувана темата „Етничките малцинства и порастот на националните држави во современиот Балкан“ една млада студентка себе…

1933_Lovett F. Edwards - ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)
Posted in А10.3 Само посока

1933_Lovett F. Edwards – ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)

„… Во XI и XII век македонскиот јазик бил вообличен од Климент и Наум и раширен низ целата македонска земја. Манастирот Лесново, близу Кратово бил центарот на литературната активност. Во XIV век кога македонската земја потпаднала под отоманска власт, таа…

Posted in А10.3 Само посока А16.3 Само посока

0600+_Московската Народна Библиотека – Јеремија Русо, Летопис

“… Ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци. Ние, денес, го зборуваме јазикот на кој зборуваат античките Македонци на Македонскиот полуостров, кои освен со други земји, 307 години владееле и со Египет …” Летопис од VII век…

Вероучение - Поука 03
Posted in А10.3 Само посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece: Two Ancient and Separate Nations’, pg.23-35.

To get to the real Macedonians we need to start a little before the time of Alexander the Great. If we go too far back, say to the seventh century B.C., we find that Macedon was a tiny little piece…

1113_’Несторовиот Летопис‘, Русија
Posted in А10.3 Само посока

1113_’Несторовиот Летопис‘, Русија

Најстариот руски летопис кој споменува Македонци вели дека Кирилометодиевата азбука и писменост за која ќе се изборат пред Црквата се Славјански. Создадени за Моравската мисија. Никаде не се спомнува бугарска писменост и азбука.

1924_Ernest Granger - 'Nouvelle Géographie Universelle'
Posted in А10.3 Само посока

1924_Ernest Granger – ‘Nouvelle Géographie Universelle’

Францускиот земјописец Ернест Грангер во 1924 година запишал: „… Славјаните во Прилеп, Битола, Струмица, долен Вардар, на прашањето: дали си Србин? Дали си Бугарин? Дали си Грк? Или Албанец? Тие одговарале: Јас сум Македонец. …“ ”The Slavs of Prilep, Bitolja,…

1992_Ахметџан Халиков - 'Што сме ние, Бугари или Татари', Казан
Posted in А10.3 Само посока

1992_Ахметџан Халиков – ‘Што сме ние, Бугари или Татари’, Казан

Татарскиот историчар Ахметџан Халиков во својата книга под наслов „Што сме ние: Бугари или Татари?“ мошне јасно ја опишува народносната врска помеѓу Бугарите и Татарите. Овој познат татарски историчар се смета за врвен познавач на народносното потекло на денешните Татари….

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann - 'The Penguin Atlas of World History'
Posted in А* Избор А10.3 Само посока А16.3 Само посока

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски од кого настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван…

1942_Frederic W.L. Kovacs - 'The untamed Balkans', p56.
Posted in А* Избор А10.3 Само посока А15 Странски сведоштва

1942_Frederic W.L. Kovacs – ‘The untamed Balkans’, p56.

Жителите [на Македонија] се мешавина од народи, мнозинството Славјани. Македонските наречја не припаѓаат ниту на српските, ниту на бугарските јазици. Тие сочинуваат некој вид на врска помеѓу овие две гранки од јужнославјанското семејство на јазици. Србите, го нарекуваат македонскиот јазик…

Вероучение - Поука 03
Posted in А10.3 Само посока

1470_Македонците во патеписот на Џио Марио Анџиолело

Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година) За постоењето на Македонците како посебен етникум од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот Марио Дељи Анџиолело . Тој по потекло бил од Виченца, а неговиот дневник во вид на…

1944_Michael Padev - 'Escape From The Balkans', London
Posted in А10.3 Само посока

1944_Michael Padev – ‘Escape From The Balkans’, London

Once we reached Macedonia, what struck us most was the ease and zest with which the Macedonian underground battled against the Bulgarian occupying authorities. We stayed there a week and not a night went by without fighting in the streets….

Вероучение - Поука 03
Posted in А10.3 Само посока А15 Странски сведоштва

1886_James G. Minchin – ‘The Growth of Freedom in the Balkan Peninsula’

• Pg. 94 • The language spoken by the majority of the tillers of Macedonian soil is a Slav dialect, which is not Bulgarian… indeed the Macedonian dialect is no more Bulgarian than the Croatian dialect is Bulgarian, though Bulgarian…

Вероучение - Поука 03
Posted in А10.3 Само посока А15 Странски сведоштва

1915 « 1922_J. Abraham A, (Foreign Consul in Skopje) « James Abraham – ‘in My Balkan Log’, Pgs. 137, 138

The average Macedonian is neither Serb, nor Greek, nor Bulgar.