Оддел: А12.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус
Posted in А12.2 Само слика А17.2 Само слика

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус

Грчката навреда за македонскиот крал ќе заврши со убиство на навредувачот. „… Потоа Александар, неспособен повеќе да го задржи својот гнев скокна на нозе и фрли едно од јаболките кои лежеа на масата кон Клитус и го погоди, а потоа почна да го бара својот меч. Но еден од неговите телохранители, Аристофан, го сокри пред тој да може да го…

1829+_Giuseppe Giusti
Posted in А12.2 Само слика

1829+_Giuseppe Giusti

Македонците спомнати во песна на италијанскиот поет Giuseppe Giusti кој живеел од 1809 до 1850 година. „… Кој е тоа, украсен со стотини (вид накит), Градоначалникот на Лукка, протестантскиот Дон Жуан Меѓу тираните не е тиран туку џуџе Кога виде како правителите одат еден по еден, ете, фалбаџијата од Модена брзо скокна од својот играшен трон и еве тука. Чини…

Склавините господари на Пелопонез
Posted in А12.2 Само слика А20.2 Само слика

Склавините господари на Пелопонез

Веќе во осмиот век Склавините биле господари на поголемиот дел од Пелопонез и во голема мера го пополнувале Источното Римско Царство.

1900~_Националноста поврзана со црковната припадност
Posted in А12.2 Само слика

1900~_Националноста поврзана со црковната припадност

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите
Posted in А12.2 Само слика

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите

Бугарите самите себе си се нарекувале Оногундури или Оногури. Според повеќе средновековни извори, вистинското име на Татаро-бугарите било Оногури или Оногундури. Оногури е ЕНДОНИМ (самонарекување), а „Бугари“ или „Вулгари“ е ЕГЗОНИМ (онака како другите ги нарекувале). Во случајов Византијците кои наместо нивното сопствено име го употребувале називот „вулгари“. Оногурите биле туркски народ.