Оддел: А12.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

-0486 – -0465_Стар Завет, Книга Естира
Posted in А12.3 Само посока

-0486 – -0465_Стар Завет, Книга Естира 8:12

Во Книга Естира, главниот советник на персискиот цар кој се викал Аман Амадатов влегол во личен судир со Мардохеј, влијателен Јудеец. За одмазда го наклеветил јудејскиот народ кај царот, дека е штетен за царството и дека сите Јудејци треба да бидат истребени. Но персискиот цар од неодамна ја имал за жена Естира, примерна и побожна Јудејка и роднина со Мардохеј….

Вероучение - Поука 03
Posted in А12.3 Само посока

1500+_Нострадамус за Македонија и Македонците

Нострадамус во своите пишувани дела повеќе пати ја спомнал Македонија. При тоа без поврзување со Хелас. Дури и повеќе од тоа, споменува Македонец – Македонци, што ја негира современата грчка теорија дека споменувањето на Македонија призлегува само како земјописен, а не и како народносен поим.   Quatrains – Century II 96 Burning torch will be seen in the sky at…

Posted in А12.3 Само посока А17.3 ДМК Само посока

0600+_Московската Народна Библиотека – Јеремија Русо, Летопис

“… Ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци. Ние, денес, го зборуваме јазикот на кој зборуваат античките Македонци на Македонскиот полуостров, кои освен со други земји, 307 години владееле и со Египет …” Летопис од VII век чиј автор е Јеремија Русо   Посочил: Портал Поглед Извор: д-р Петар Поповски

1113_’Несторовиот Летопис‘, Русија
Posted in А12.3 Само посока

1113_’Несторовиот Летопис‘, Русија

Најстариот руски летопис кој споменува Македонци вели дека Кирилометодиевата азбука и писменост за која ќе се изборат пред Црквата се Славјански. Создадени за Моравската мисија. Никаде не се спомнува бугарска писменост и азбука.

1924_Ernest Granger - 'Nouvelle Géographie Universelle'
Posted in А12.3 Само посока

1924_Ernest Granger – ‘Nouvelle Géographie Universelle’

Францускиот земјописец Ернест Грангер во 1924 година запишал: „… Славјаните во Прилеп, Битола, Струмица, долен Вардар, на прашањето: дали си Србин? Дали си Бугарин? Дали си Грк? Или Албанец? Тие одговарале: Јас сум Македонец. …“ ”The Slavs of Prilep, Bitolja, Strumica, Lower-Vardar have not had to this date the consciousness of belonging to a clearly defined nation. To the question:…

1992_Ахметџан Халиков - 'Што сме ние, Бугари или Татари', Казан
Posted in А12.3 Само посока

1992_Ахметџан Халиков – ‘Што сме ние, Бугари или Татари’, Казан

Татарскиот историчар Ахметџан Халиков во својата книга под наслов „Што сме ние: Бугари или Татари?“ мошне јасно ја опишува народносната врска помеѓу Бугарите и Татарите. Овој познат татарски историчар се смета за врвен познавач на народносното потекло на денешните Татари. Во 1989 година тој ја објавил и книгата „Татарскиот народ и неговите предци“ во која исто така посочува на нераскинливите…

1470_Македонците во патеписот на Џио Марио Анџиолело
Posted in _Избор А12.3 Само посока

1470_Македонците во патеписот на Џио Марио Анџиолело

За постоењето на Македонците како посебен народ различен од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот Марио Дељи Анџиолело. Тој по потекло бил од Виченца, а неговиот дневник во вид на патопис е пронајден во библиотеката во неговиот роден град под реден број 382. Поголем дел од неговиот дневник се однесува на Грција, но дел има и во Македонија. Бил…

Posted in А12.3 Само посока А17.1 ДМК Слика посока А15 Странски изјави

1905_Mary Durham – ‘The Burden of the Balkans

• Pg. 6 • Poor Georgie! He spoke a Slav dialect, and was possibly a mixture of all the races that have ever ruled the peninsula, and all he had gained was a Mauser ball through his right hand in the name of Alexander the Great… A song was sung during the late Macedonian insurrection in which an eagle, who…