Оддел: А13 Светски извори разни

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ СВЕТСКИ извори

Posted in А15 Странски изјави А33 Правни дејства А13 Светски извори разни

2023.12.10_Комитет за отстранување на расна обесправеност, ООН – Извештај

‘Комитетот за отстранување на расна обесправеност’ при ‘Деловницата за човекови права на Обединетите нации’ во извештајот за Бугарија препорачува таа да ги разгледа сите можни средства за обезбедување на човековите права на припадниците на малцинските народносни заедници, вклучувајќи ги Македонската и Помачката, и да ги примени релевантните пресуди на ‘Европскиот суд за човекови права’ што се однесуваат на правото на…

1951_Riki Van Boeschoten (детски бегалски камп), Полска-02
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1951_Riki Van Boeschoten (детски бегалски камп), Полска

Детски иселенички камп на грчки и македонски деца. Посочил: Портал makedonien.mk

0863 — 0867_Cyril a Metod na Veľkej Morave
Posted in А13.3 Само посока

0863 — 0867_Cyril a Metod na Veľkej Morave

Според словачкото гледиште изнесено и на Википедија, мислителот Константин (Св. Кирил) го избрал јазикот сега познат како стар црковнославјански јазик, кој претставува култивиран МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК од околината на Солун, за потребите на нивната мисија во Велика Моравија. На тој јазик заедно со неговиот брат Методиј ги направиле првите преводи од литургиските и библиските списи.   Посочила: DragonGirl Извор: sk.wikipedia.org

1900+_Македонски Револуционери
Posted in А13.2 Само слика

1900+_Македонски Револуционери

Posted in А13.1 Слика и посока

1900+_Mary L. Matthews – Протестантска мисија во Битола

Македонски Востаници   Македонски жени   Македонски дрвари   Слики на Mary L. Matthews (1864-1950) која била мисионерка во Американското Протестантско Женско Училиште во Битола. Во Битола пристигнала во 1888 и со кратки прекини останала во текот на 32 години. Сликите се дел од нејзината лична сликозбирка. Посочил: macedonia1912-1918.blogspot.com Извор: MARY MATTHEWS AND THE AMERICAN SCHOOL FOR GIRLS, 1888 TO…

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин
Posted in А13.2 Само слика

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин

Една слика од архивите од Прва Светска војна. Со оглед на редовноста, споменувањето на македонската определба на сликаните не може да се толкува само како земјописна определба. На тоа ги поттикнувала македонската народносна (етнографска) различност на ниво на посебен народ.

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско
Posted in А13.2 Само слика

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско

1900+_Македончиња
Posted in А13.2 Само слика

1900+_Македончиња

Од сликозбирките на странските патеписци.

1900+_Солун домородни Македонци
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

1904.05_Macedonian 'hard nuts' - veterans of a score of campaigns
Posted in А13.2 Само слика

1904.05_Macedonian ‘hard nuts’ – veterans of a score of campaigns

Македонски „тврдокорни“ ветерани во поход.

1919.01.04_Августина Бевик - писмо (Словените во Солун себе се нарекуваат Македонци)
Posted in _Избор А13.1 Слика и посока

1919.01.04_Августина Бевик – писмо (Словените во Солун себе се нарекуваат Македонци)

Британка во 1919: „Словените“ во Солун себеси се нарекуваат Македонци / A British woman in 1919: “Slavs” in Thesalonika call themselves Macedonians На 4 коложег, 1919 година, пред повеќе од 100 години, Августина Бевик – британска католичка милосрдна сестра што служела во болницата „Свети Павле“ во Солун, испратила писмо до Јан Малколм, еден од британските претставници на мировната конференција што…