Оддел: А20.1 Слика и посока

Податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на ГРЧКИТЕ негатори.

Posted in А20.1 Слика и посока

1884_John Murray (Firm) – ‘Handbook for Travellers in Greece: Including the Ionian Islands’, V1, London

Во 1879 година тогашната Грција броела 1,679,775 жители и била составена од 3 националности. Ромеи, Албанци и Власи, плус нешто Евреи и Латини. „… М. Народите од Грција: нивните Националности, Карактеристики, Обичаи, и Верувања. Жителите од кралството на Грција (посебно на подрачјето припоено во 1881) бројат, според последниот попис (1789), 1,679,775, и ги вклучуваат следните одвоени националности, viz.— 1. Правилни…

Posted in А20.1 Слика и посока А11.1 Слика и посока

1834_Josiah Conder – ‘A dictionary of geography, ancient and modern’

Земјописен речник. Македонија ја разграничува како посебна земја. Надвор од Грција, Србија, Бугарија. Внесувањето на Македонија во Грција го нарекува неправилно. Зборува дека во Грција само една третина биле Грци, две третини биле Албанци и Турци, посебно во просторот на Атина и Мореа. Од цела Грција во Атина се зборувал најнеправилен грчки јазик. На запад Македонија се простира до Јонско…

1945.07.02_'Борба' - Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд-01
Posted in А20.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани А7.1 Слика и посока

1945.07.02_’Борба’ – Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд

„… ЗЛОЧИНИ ГРЧКИХ РЕАКЦИОНАРА НАД МАКЕДОНСКИМ СТАНОВНИШТВОМ У ЈЕГЕЈСКОЈ МАКЕДОНИЈИ Скопље, 1 јула Дописник Танјуга јавља да преко 11000 (бројката не е јасно читлива н.з.) наоружаних фашиста учествује заједно са националном градом у нападима на македонска села. Војници и наоружане банде реакције упали су у села Кономлади и Поздизишта, ухапсили већи број људи и однели им из кућа све што…

2002+_Wiktionary - Олимп, Олимпија-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – Олимп, Олимпија

Во Wiktionary речникот зборот ολυμπια (Олимп, Олимпија) се наведува дека без двоумење е пред грчки.   Посочил: Македон Хегемон Извор: wiktionary.org

2002_Wiktionary - Пела-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – Пела

Според Wiktionary речникот зборот πελλα (Пела) не може да се поврзе со грчкиот јазик и најверојатно има пред грчко потекло.   Посочил: Македон Хегемон Извор: wiktionary.org  

2002+_Wiktionary - победа-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – победа

Во Wiktionary речникот за зборовите νίκη и Νίκη (победа) се наведува дека нивното збороизведување (етимологија) е нејасна, а нивното потекло е Пред Грчко. Најверојатно прото Индо-Европско. Од таму за зборот – Тесалоника, Салоника, Селаник (градот Солун) – завршниот дел НИКА е од пред-грчко потекло.   Посочил: Македон Хегемон Извор: wiktionary.org  

2002+_Wiktionary - Makedonija-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – μακεδνός

Во wiktionary речникот при толкувањето на зборот μακεδνός (македонски) е даден заклучокот дека грчкото зборокоренување (етимологија) на зборот е нејасно. Што значи не е сигурно поврзувањето со други зборови за да се докаже неготово потекло од тој јазик.   Etymology Uncertain. Traditionally explained as either formed from a nominal construction parallel to μακρός (makrós), μῆκος (mêkos) + suffix -δόν- (-dón-)…

1897.05.27_The Anaconda Standard, Montana, US-01
Posted in А20.1 Слика и посока

1897.05.27_The Anaconda Standard, Montana, US

„… Научниците велат дека модерна Грција не е грчка, туку половина албанска и повеќе или помалку словенска. … Атина, која е поалбанска од поголемиот дел од Грција. … Албанска облека, која е усвоена како грчка национална носија …“.   “… Scholars say that modern Greece is not Greek but half Albanian & more or less Slavonic … Athens, which is…

1941.04.25_The Jewish Telegram Agency - Anti-Jewish teror launched in Macedonia, Lodon
Posted in А20.1 Слика и посока

1941.04.25_The Jewish Telegram Agency – Anti-Jewish teror launched in Macedonia, Lodon

„Лондон, Тревен 24. (JTA) – Владеењето на насилието во Македонија било организирано од терористичкиот водач, Иван Михајлов, веќе долго платен од нацистите, кој се вратил од Софија заедно со германската окупација на грчката покраина, беше вчера овде известено. Михајлов создал организација наречена “Црн Крст” која ги пљачкосува еврејските бизниси и претрпијатија и наплаќа „колективни глоби“ на малите еврејски заедници, беше…

1998_Uwe Topper - 'Die Grosse aktion', Tübingen
Posted in А20.1 Слика и посока

1998_Uwe Topper – ‘Die Grosse aktion’, Tübingen

Според германскиот историчар, археолог и писател, Уве Топер (Uwe Topper), вистинската историја нема ништо заедничко со она што го пишуваат западните историчари, особено не со нивната измислена древна историја, односно историјата поврзана со Грција. Во својата книга „Големата акција“ (Die Grosse aktion), Топер ја разобличува големата сцена на светската историја меѓу древноста и ренесансата, откривајќи го лицето на минатото без…

1923 « 1992_Richard Clogg - 'A Concise History of Greece', p105
Posted in А20.1 Слика и посока

1923 « 1992_Richard Clogg – ‘A Concise History of Greece’, p105

На земјописката карта е претставена густината на разместување на анадолските Грци во Грција со договорот од Лозана 1923 година за размена на население меѓу Грција и Турција. Според картата густината на доселени е највисока во Македонија. Така што во просек на секои 1000 староседелци, биле доселени 400 Грци новодојденци од Турција. Со тоа за прв пат во историјата, беломорска Македонија,…

2018.10.31_Pew Research Center - 'The most culturally chauvinist people in Europe? Greeks, new research suggests'
Posted in А20.1 Слика и посока

2018.10.31_Pew Research Center – ‘The most culturally chauvinist people in Europe? Greeks, new research suggests’

Современа европска потврда за големината на тековниот шовинизам кај соседните негатори како современа последица на историски неосудената фашистичка традиција во Грција и Бугарија.   Извор: Bigthink

1941_Max Vasmer - 'Die Slaven in Griechenland'
Posted in А10.1 Слика и посока А20.1 Слика и посока

1941_Max Vasmer – ‘Die Slaven in Griechenland’

Избројување на земјописните славјански местоименувања во денешна Грција кои до времето на пишување на книгата преку изведбата на хеленизација биле заменети со грчки имиња.   Измена на имињата според области Според продолжено истражување извршено помеѓу 1913 до 1996 година од Институтот за Ново-Хеленски Истражувања од Атина, 4,413 места во Грција имаат нови имиња кои биле со закон сменети. Преименувањата биле…

1916_Arnaldo Fraccaroli - 'Dalla Serbia invasa al-le trincee di Salonicco', Milano
Posted in А20.1 Слика и посока

1916_Arnaldo Fraccaroli – ‘Dalla Serbia invasa al-le trincee di Salonicco’, Milano

„… Дали е грчки се уште, во овие денови, Солун? На новите мапи, сигурно; Во боите на куќите и уличните знаци, да. Нo било каде друго? Во неговото срце градот не e и НИКОГАШ НЕ БИЛ ГРЧКИ… Тоа е интернационален град без споредба. Или, уште повеќе, однационализиран град. Дури и после неговото припојување на Грција, Грците во Солун се само…

1824 « 1861_George Finlay - 'History of Greek revolution', vII, Edinburgh & London
Posted in А20.1 Слика и посока

1824 « 1861_George Finlay – ‘History of Greek revolution’, vII, Edinburgh & London

Во делот каде се пишува како била составена грчката Влада во 1824 стои дека била составена од три партии. Една од нив била партијата на албанските бродосопственици Hydra and Spetzas. Во таа Влада главен авторитет била партијата на албанските бродосопственици. Така George Konduriottes бил избран за Претседател на Грција и Botasses за Потпретседател. Тие не го знаеле добро грчкиот јазик…