Оддел: А20.2 Само слика

Податоци поткрепени СО СЛИКА БЕЗ ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на ГРЧКИТЕ негатори.

1951_Riki Van Boeschoten (детски бегалски камп), Полска-02
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1951_Riki Van Boeschoten (детски бегалски камп), Полска

Детски иселенички камп на грчки и македонски деца. Посочил: Портал makedonien.mk

1923_The National Geographic - Anatolian Greeks coludn't speak Greek
Posted in А20.2 Само слика

1923_The National Geographic – Anatolian Greeks coludn’t speak Greek

Познатото американско списание известува за демографските промени во Грција после воениот пораз на Грција и договорот од Лозана од 1923 година. Со одлуките од тој договор околу 1,25 милиони Грци биле преселени во денешна Грција при тоа најмногу на просторот од беломорскиот дел од Македонија. Од друга страна половина милион Турци биле иселени во Турција. Доселените анадолски Грци, посебно децата,…

1570 « 1912-_Ottoman Archive - Boeotia
Posted in А20.2 Само слика

1570 « 1912-_Ottoman Archive – Boeotia

Една земјописна карта од османлиски архив за силното присуство на албанската состојка во јужните делови од Грција (Ботија до Коринт) кои со процесот на Хеленизација се претопени во грчката нација.

1993_Mikra Thessaloniki State Airport
Posted in А20.2 Само слика

1993_Mikra Thessaloniki State Airport

Солунскиот аеродром порано бил познат како „Микра Солунски Државен Аеродром“ во 1993 година е преименуван со цел за што поголемо покритие за брендот на името Македонија.

1941.05.25_Цар Борис, Солун
Posted in А20.2 Само слика А5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

1821+_Акропол, Атина
Posted in А20.2 Само слика

1821+_Акропол, Атина

Низ вековите било целосно изгубено древното хеленско културно ниво. Слика на која што се гледа состојбата на длабока заостанатост во Атина како и цела денешна Грција. Новохеленизацијата ќе биде остварена како идеја и со усрдна и до денес непрекината помош од западните империи.

1800+_Migration and Assimilation in Greece (Vlach)
Posted in А20.2 Само слика

1800+_Migration and Assimilation in Greece (Vlach)

Меѓу другите поголеми гревови на “хеленизацијата” е и претопувањето (асимилацијата) на влашкото население во Грција. Посочил: Пољакот од Македонија

2000+_Грчка NET TV - Македонски јазик, Солун
Posted in А16.2 Беломорие А20.2 Само слика

2000+_Грчка NET TV – Македонски јазик, Солун

Македонскиот јазик според ЕК го говорат 75000 жители на Грција, но според Ethnologue има 180 000 само во административната област Западна Македонија. Посочил: Spiritual Pulsar

1872_Janina, the capital of Epirus or lower Albania
Posted in А20.2 Само слика

1872_Janina, the capital of Epirus or lower Albania

Јанина, главен град на Епир или долна Албанија Costume Albanais, Salonique, Greece Pascal Sebah, – A wealthy Albanian woman of Janina Посочил: Naldy79

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA
Posted in А10.2 Само слика А20.2 Само слика

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA

Кога границите би биле повлечени според претежната генетска распространетост. Извор: Eupedia.com

1900~_Грчки војник во албанска носија
Posted in А20.2 Само слика А6.2 Само слика

1900~_Грчки војник во албанска носија

Новинарски напис кој зборува за албанското потекло на она кое денес се смета за грчка носија.

1995_Грчки платеници во Сребреница
Posted in А20.2 Само слика

1995_Грчки платеници во Сребреница

Новинарски навод дека грчки воени платеници зеле учество во етничкото чистење во Сребреница.

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

1821+_Грчки Премиери од албанско потекло
Posted in А20.2 Само слика

1821+_Грчки Премиери од албанско потекло

Некои од првите грчки премиери познати дека биле од албанско потекло. Подоцна со хеленизацијата изгубена е трагата на претопеното (асмилираното) албанско (арванитско) население.

1900+_Солун домородни Македонци
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..