Оддел: А26.1 Партизански единици

Партизански воени единици кои за време на ВСВ се бореле против фашизмот и за македонското национално ослободување.

1949.05.10_Централна болница - оперативна хирургија, Вичо планина
Posted in А26.1 Партизански единици

1949.05.10_Централна болница – оперативна хирургија, Вичо планина

Лефтерија Лотика Боди (с. Загоричане, костурско) Таска (Ипиро) Сула Калимани (Добролишта, костурско) Гиза (медицинска сестра од Унгарија) Ники (Пилкати, с. Колевишта, костурско) Атина Теохариду – Зонова (Черешница, костурско) Александра (с. Герман, леринско) Фана (с. Жељево, леринско) Ставрула (град Гревна)   Посочил: Види Види

1944.11.04_7ма Битолска бригада - Ослободување на Битола
Posted in А26.1 Партизански единици А4.2 Само слика

1944.11.04_7ма Битолска бригада – Ослободување на Битола

Седма македонска ударна бригада (позната и како Битолска ударна бригада) била создадена на 22 житар 1944 година во селото Зборско, на планината Кожуф.

1941-1945_Македонски партизански единици од НОБ
Posted in А26.1 Партизански единици

1941-1945_Македонски партизански единици од НОБ

• дел од одредот Даме Груев, 1942 година •   • дел од одредот Даме Груев, 1942 година •   • дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •   • дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •   • дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •   • дел од одредот Јане Сандански, 1942 година •  …

Граѓанската војна во беломорска Македонија низ видеа
Posted in А26.1 Партизански единици БIV ВИДЕОЗБИРКА

1941-1949_Граѓанската војна во беломорска Македонија низ видеа