Оддел: А28.1 Личности

Податоци за македонските борци за национални и човекови права, после социјализмот сѐ до 2008 година.

Вероучение - Поука 03
Posted in А28.1 Личности

Спасе Мазенкоски (1953-2018)

Проф. д-р Катерина Тодороска Во македонската историја има личности кои по своето потекло како Македонци, независно дали живееле и работеле во македонската држава оставаат значајни дела за матичната земја. Од плеадата такви дејци голема оставнина за македонската историјата нѝ оставиле и двајцата Македонци од Преспа во Република Албанија, Стерјо Спасе и Спасе Мазенковски. ЗОШТО сакам да пишувам за Спасе Мазенковски?…

Posted in А28.1 Личности

Стерјо Спасе (1914-1989)

Проф. д-р Катерина Тодороска Во македонската историја има личности кои по своето потекло како Македонци, независно дали живееле и работеле во македонската држава оставаат значајни дела за матичната земја. Од плеадата такви дејци голема оставнина за македонската историјата нѝ оставиле и двајцата Македонци од Преспа во Република Албанија, Стерјо Спасе и Спасе Мазенковски. ЗОШТО сакам да пишувам за Стерјо Спасе?…

1997_Драган Богдановски - Македонија не е втора бугарска држава, Малме
Posted in А28.1 Личности

1997_Драган Богдановски – Македонија не е втора бугарска држава, Малме

  REPUBLIKA MAKEDONIJA NE E VTORA BUGARSKA DRŽAVA Najnoviot izum na falsifikatorskata mašinerija vo Sofija po odnos na Makedonija e deka Republika Makedonija bila vtora bugarska država po drugite primeri vo svetot kade od edna nacija postojat dve državi, kakva sto e Juna i Severna Koreja, ili kakvi sto bd^ Ze- padna i Istočna Germanija. So ovaa laga falsifiketorite od…