Оддел: А30 Трудови

2015_Никола Минов - 'Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје_01
Posted in А30 Трудови

2015_Никола Минов – ‘Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје (pdf)

  Извор: УКиМ  

2022.06.17_проф. д-р Јанко Бачев - 'Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција'-02
Posted in А30 Трудови

2022.06.17_проф. д-р Јанко Бачев – ‘Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција’,

Во средината на 2022 година објавена е новата книга на проф. д-р Јанко Бачев насловена како: „Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција“. Книгата е напишана тријазично: на македонски, англиски и руски јазик.

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in А16.2 Беломорие А26.2 Партизански борци А30 Трудови

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in _Избор А2.1 Слика и посока А30 Трудови

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние заборавивме дека не сме во наша, македонска држава, туку во Бугарија… …Во нашите мисли беше само таа – Македонија. За…