Оддел: А30 Трудови

Posted in А30 Трудови Б1.3 Други јазици

2016_Георги Христов – ‘Гневот на правдата’, Благоевград (pdf)

Посвещавам своята книга „Гневът на правдата” на най-близките си и на всички борци, борещи се за свободата и обединението на Македония в свободна и обединена Европа.

Вероучение - Поука 03
Posted in А30 Трудови Б1.2 Англиски јазик

2020.03.15_Dejan Saveski PhD – ‘Procedural unconstitutionality and illegality of the Prespa agreement’, Split (pdf)

The Prespa Agreement signed on June 17, 2018, which changed the constitutional name of the Republic of Macedonia, is a precedent on international law. In the procedure of his conclusion, ratification, and execution were committed serious violations of procedural rules. Although the violations that this agreement produces are numerous, and with different nature, the focus of this paper is on…

Posted in _Избор А15 Странски изјави А30 Трудови Б1.2 Англиски јазик

2017_LOMA – ‘In Defense of the Macedonian Identity’ (pdf)

The following compilation of quotes is meant to be a weapon against Greek, Bulgarian, Serbian and Albanian propaganda. Such propaganda often claims that Macedonians do not constitute a separate ethnic group, or that the Macedonian people, their language and culture should not be called Macedonian, or that today’s Republic of Macedonia has no right to be called Macedonia, or that…

2015_Никола Минов - 'Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје_01
Posted in А30 Трудови

2015_Никола Минов – ‘Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје (pdf)

  Извор: УКиМ  

2022.06.17_проф. д-р Јанко Бачев - 'Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција'-02
Posted in А30 Трудови

2022.06.17_проф. д-р Јанко Бачев – ‘Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција’,

Во средината на 2022 година објавена е новата книга на проф. д-р Јанко Бачев насловена како: „Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција“. Книгата е напишана тријазично: на македонски, англиски и руски јазик.

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in А16.2 Беломорие А26.2 Партизански борци А30 Трудови

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in _Избор А2.1 Слика и посока А30 Трудови

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние заборавивме дека не сме во наша, македонска држава, туку во Бугарија… …Во нашите мисли беше само таа – Македонија. За…