Оддел: Б1.1 На македонски

Posted in Б1.1 На македонски

1998_Блаже Ристовски – ‘Димитар В. Македонски’, Скопје (МАНУ) (pdf)

ПО ПОВОД 150-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО И 100-ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА (1848-1898) Во нашите учебници мегу учебникарите од XIX век обично само се споменува и учителот Димитар Македонски. Има и основно училиште во Скопје што го носи неговото име. Но одвај ли некој знае нешто повеке за животот и дејноста на овоі македонски културно-национален деец. Се повторуваат главно податоците што патем своевремено…

Posted in Б1.1 На македонски

1986_Блаже Конески – ‘Историјата на македонскиот јазик’, Скопје (pdf)

Оваа книга се појави во прво издание во 1965 Година. Во 1967 година таа беше вклучена во моите избрани работи, објавени од Култура — Скопје, како седма книѓа. При тој случај внесов некои мали поправки во текстот. Во изминатите десетина години имав можност да се вратам повторно на некои прашања од историјата на македонскиот јазик во повеќе специјалии испитувања. Се…

2015_Никола Минов - 'Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје_01
Posted in Б1.1 На македонски

2015_Никола Минов – ‘Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје (pdf)

  Извор: УКиМ

2013_Михајло Миноски - 'Петар-Пере Наумов Тошев - Совеста на револуционерна Македонија', ДАРМ-01
Posted in Б1.1 На македонски

2013_Михајло Миноски – ‘Петар-Пере Наумов Тошев – Совеста на револуционерна Македонија’, ДАРМ, Скопје, (pdf)

2009_МАНУ - Македонска Енциклопедија (нулти табак)-01_01
Posted in Б1.1 На македонски

2009_МАНУ – Македонска Енциклопедија (pdf)

   

2012-2013_Павел Шатев
Posted in Б1.1 На македонски

2012-2013_ДАРМ – ‘Павел Шатев’, Скопје (pdf)

Крсте П. Мисирков - Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик_01
Posted in Б1.1 На македонски

Крсте П. Мисирков – ‘Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик’ (pdf)

2012_Д-р Ристо Ивановски - 'Албанците - муслимански колонисти', Битола_01
Posted in Б1.1 На македонски

2012_Д-р-Ристо Ивановски – ‘Албанците – муслимански колонисти’, Битола (pdf)

  Извор: brigien.com

1976_Јован Трифуноски - 'Полог, антропогеографска проучавања', Београд_01
Posted in Б1.1 На македонски

1976_Јован Трифуноски – ‘Полог, антропогеографска проучавања’, Београд (pdf)

1903_Крсте П. Мисирков - 'За Македонските работи'
Posted in Б1.1 На македонски

1903_Крсте П. Мисирков – ‘За Македонските работи’ (pdf)

1875_Ѓорѓија Пулевски - 'Тријазичник', Белград
Posted in Б1.1 На македонски

1875_Ѓорѓија Пулевски – ‘Тријазичник’, Белград (pdf)

From Gjorgija Puleski “Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish” published in 1875 he writes the following to the question “What do we call a nation”? Pulevski answers “People who are of the same origin and who speak the same words and who live and make friends of each other, who have the same customs and songs and entertainment are…

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in Б1.1 На македонски

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје (pdf)

2001_Билјана Ристовска Јосифовска - 'Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја', Прилеп_01
Posted in Б1.1 На македонски

2001_Билјана Ристовска Јосифовска – ‘Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја’, Прилеп (pdf)

2014_Васил Чулев - 'Македонски Милениумски Континуитет', I_01
Posted in Б1.1 На македонски

2014_Васил Чулев – ‘Македонски Милениумски Континуитет’, I (pdf)