1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо

1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо

Умоляваме ся тая вечерь да отидеме съ згълата или съ няколко души оть четата патрола на стражарите като захватимь горе от скалата,по ридо, дори долу на мостъть при Кайчева. Това може да го направите според разположението ни и на две отстъпления

На Македонското востание
началник щаба
1878

 

Посочила: DragonGirl