1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци.

„… Ние заборавивме дека не сме во наша, македонска држава, туку во Бугарија… …Во нашите мисли беше само таа – Македонија. За нас Бугарија беше нешто сосем оделно од нашата борба.Сите оние кои беа против една независна Македонија, беа наши непријатели. Ние гледавме единствено правилно решение на македонското прашање во самостојна држава. …“

 

Извор: mn.mk