1870+_Петко Славејков за платената бугарштина

1870+_Петко Славејков за платената бугарштина

Бугарскиот националистички пропагатор Петко Славејков сведочи дека бугароманството во Македонија кон крајот на 19от век, било платена професија – „Ќе ми дадеш пари, ќе се чинам Бугарин“.

Потоа, додава и дека на Македонецот никако не му е гајле за „отечеството“ (татковината за Славејков е Бугарија).

Македонцот кој требало да биде болгарин, тој граби за „богати обеди“ за „свилени и сакапи дрехи“.