1871.03.01_Петко Славејков – весник “Право”, Цариград

1871.03.01_Петко Славејков - весник “Право”, Цариград

Како што “доликува” на еден бугарскиот шовинист Петко Славејков ги нарекува македонските родољуби – „предавници”, „глупави луѓе”, „говеда”… и сакале да го обноват македонскиот народ кој одамна „го снемало од лицето од земјата“.