1969_Грчки учебник по Земјопис

1969_Грчки учебник по Земјопис

Пред повампирувањето на грчкиот експанзионизам, кој се појави со создавањето на независна Македонија и согледувајќи ја нејзината слабост, претходно во социјалистичкиот југословенски период постоеше време на благо грчко помирување со стварноста за постоење македонската државност. Од таму се наидува на разни званични документи од тоа време, каде вардарскиот дел е обележан како Македонија.