1903.08.21_Delavec Rdeči Prapor, br34, s2, Trst

1903.08.21_Delavec Rdeči Prapor, br34, s2, Trst

„… Очигледно револуцијата се шири во Македонија. Турција апсолутно не е во состојба да ја задуши. На втори овој месец востаниците прокламираа револуција и подвлекоа дека ќе употребат динамит во својата борба и дека ќе се држат до зборот. Во Европа очевидно се појавува прашањето: зарем не постои ни еден мирен начин за да се издејствува независност и слобода на Македонија?
…И понатаму ги гледаме маките на македонското население: во последните десет години се затворени над сто илјади Македонци. Турските војници се особено безмилосни. Селото Смрдеш го уништија со топови и го испотепаа сето население. Во селото Баница куќите се запалени со петролеј итн. Турците пак се жалат дека и Македонците се безмилосни. Секако на Балканот се готви голем пресврт. …“

Посочил: denesen.mk