1938.10.01_The Mansfield News-Journal

1938.10.01_The Mansfield News-Journal

„… Медисон е град со една од најстарите македонски колонии во САД. Многу од старите Македонци овде зеле активно учество во национал-револуционерната борба на нивниот народ против опресијата на Султаните.

Македонската Народна Лига на Америка укажува дека Македонија денес е поделена помеѓу и опресирана од три Балкански држави, Југославија, Грција и Бугарија.

На Македонците во САД не им е дозволено ниту да им пишуваат на своите роднини во Грција на македонски јазик. Писмата кои не се напишани на грчки се враќаат назад до испраќачот во САД или се уништуваат …“

Посочил: Види Види