1908.01.10_Pučki Prijatelj, Krk, Hrvatska

1908.01.10_Pučki Prijatelj, Krk, Hrvatska

“… »Македонија на Македонците«. Повеќето Македонци не сакаат да се приклучат ниту на Бугарија ни на Србија ни на Грција; тие бараат на Македонија да ѝ се додели самоуправа, да се ослободи од турската власт и на чело да ѝ се постави христијански кнез. Во Македонија веќе така врие, да европските големи сили ќе бидат набрзо присилени, да се завземат за Македонија и да ја присилат Турција, да ѝ ја додели саканата слобода и независност. …“

 

Посочил: Види Види